Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje u web trgovini Sportech.hr. Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Uvjeti poslovanja web trgovine Spportech.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 79/2007; 125/07; 79/09; 89/09), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu, te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu Članka 43. ZZP. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta poslovanja. Globalna budućnost d.o.o. (dalje u tekstu Sportech.hr) zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.

Cijene

Sve cijene navedene su u kunama i uključuju PDV. Cijene vrijede u trenutku naručivanja, u slučaju da se cijena tijekom narudžbe promijeni prodavatelj će o tom prethodno obavijestiti kupca. Zadržavamo pravo na pogreške, u slučaju pogreške bit ćete obaviješteni.

U rijetkim slučajevima, zbog tehničkih nesavršenosti sustava, moguće je da naručeni proizvod nije više dostupan. U takvim slučajevima ćemo vas obavijestiti u najkraćem mogućem roku da proizvod nije dostupan te vam odmah vratiti uplaćena sredstva ili otkazati naplatu karticom.

Plaćanje je moguće izvršiti:

  • kreditnom/debitnom karticom
  • plaćanje pouzećem
  • uplatom na transakcijski račun

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Plaćanje na transakcijski račun

Uplatu je moguće izvršiti na transakcijski račun (internet bankarstvo/pošta/banka/FINA). Prilikom odabira načina plaćanja odaberite “Uplata na transakcijski račun”.

Primatelj uplate:

Globalna budućnost d.o.o.
Počiteljska ulica 5,
10000 Zagreb
IBAN HR 8324020061100729605
Erste&Steiermärkische Bank

Molimo koristite broj narudžbe u opisu plaćanja. Roba će biti poslana tek nakon što uplata bude evidentirana. Ukoliko uplatu ne izvršite u roku 3 dana, nardužba će biti poništena.

Jednostrani raskid ugovora

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima iz čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača.

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Sportech.hr o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom na adresu: [email protected], u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na linku (preuzmite obrazac ovdje). Korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Sportech.hr bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi koju je Korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Sportech.hr zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Sportech.hr može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Sportech.hr uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte ili elektroničke pošte,

na adresu:

Globalna budućnost d.o.o. Počiteljska ulica 5, 10000 Zagreb ili
na e-mail adresu: [email protected]

Trgovac se obvezuje odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Podnositelj prigovora treba dostaviti adresu za dostavu odgovora.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Sportech (Globalna budućnost d.o.o.) obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Sportech (Globalna budućnost d.o.o.) i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Izjava o zaštiti prijenosa osobnih podataka

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.